ЕКИП

ЕКИП

„Евро Форест Консулт“ ЕООД работи с подбран кръг от консултанти – собствени служители и асоциирани експерти. Техният опит включва успешно подготвени и изпълнени проекти по оперативните програми и Програмата за развитие на селските райони, действащи през програмния период 2007-2013 г.. Вече имаме първите одобрени проекти от настоящия програмен период (2014-2020 г.). В офиса ни в София, с нашите консултанти може да направите лична среща.