Категория: Без категория

СХЕМА „СТИМУЛИРАНЕ ВНЕДРЯВАНЕТО НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА“ Е ОТВОРЕНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Дата на обявяване: 13 Февруари 2020 Крайният срок за подаване на проекти е 30.04.2020 г. Изпълнението на проектите, следва да води до внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или до внедряване на иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги. Внедряваните иновации следва да попадат в приоритетните направления на тематичните…

Прочети цялата статия

ЗА НАС

Ние сме консултантска фирма, специализирана в подготовката и управлението на проекти по европейските програми, насочени към бизнеса